Analiza ruchów chloroplastów indukowanych światłem

— warsztaty

Rośliny wykorzystują światło jako źródło energii niezbędnej do życia. Zarówno jego niedobór jak i nadmiar jest dla nich niekorzystny. Dlatego też rośliny wytworzyły mechanizmy służące optymalizacji poboru światła. Wiele roślin wykazuje ruchy struktur komórkowych, chloroplastów, w których zachodzi fotosynteza. W silnym świetle chloroplasty ustawiają się pod ścianami komórkowymi leżącymi równolegle do padającego światła. W ten sposób zasłaniają się wzajemnie. Reakcję ta nazywa się ucieczką chloroplastów. Natomiast w słabym świetle chloroplasty ustawiają się przy ścianach znajdujących się prostopadle do kierunku padania światła, aby absorbować energię jak największą powierzchnią. Jest to reakcja akumulacji.