Wykorzystanie genów markerowych do badań aktywności promotorów roślinnych

— demonstracje

Ekspresja genów jest regulowana przez specjalne sekwencje znajdujące się w DNA zwane promotorami. Aktywność promotorów można badać testując regulację ekspresji wybranych genów, zwanych markerowymi. Geny te kodują białka, których aktywność można łatwo wykryć. Przykładem jestem enzym beta-glukuronidaza, która katalizuje rozkład złożonych węglowodanów. Dzięki użyciu syntetycznego substratu X-GLUC produkt reakcji jest barwny. Niebieską barwę organów roślinnych można obserwować w miejscach aktywności badanego promotora.