Metody selekcji roślin transgenicznych

— demonstracje

Rośliny genetycznie modyfikowane uzyskuje się na drodze transformacji czyli wprowadzenia obcego DNA do ich komórek. Transformacja roślin jest monitorowana za pomocą wybranych genów, które kodują oporność roślin na antybiotyki lub herbicydy. Aktywność tych genów umożliwia łatwą selekcję roślin, które uległy transformacji genetycznej. Rośliny są hodowane na pożywce z antybiotykiem lub spryskiwane herbicydem. Te które uległy transformacji genetycznej, przeżywają, pozostałe giną.