Kosmiczne i ziemskie rodzaje węgla (pokaz nr 1)

— demonstracje, pokazy

W skali makro i mikro, zaprezentowane zostaną różne postacie i stadia przeobrażenia węgla – od drewna po diament oraz liczne, niekiedy pozaziemskie, sposoby występowania tego pierwiastka („Kosmiczne i ziemskie rodzaje węgla”). Będzie to niezwykła okazja do zobaczenia jednego z najrzadszych meteorytów występujących w przyrodzie – chondrytu węglistego. Taki meteoryt może zawierać aż 4% węgla i do 20% wody w swoim składzie.