Idealny gatunek – czy może przemieszczać się między siedliskami? Warsztaty o adaptacjach

— warsztaty

Dzieci w trakcie warsztatów dowiedzą się czym są adaptacje. Stworzą modele różnych zwierząt i będą zastanawiać się, jakie cechy (adaptacje) sprzyjają przetrwaniu w różnych warunkach, w zależności od klimatu, pożywienia i zagrożenia dla gatunku. Zobaczą jakie różnice powstają między gatunkami w zależności od warunków, w jakich żyją. Pozwoli im to zrozumieć z czego wynikają specyficzne cechy u roślin lub zwierząt. Zajęcia będą obejmowały zarówno demonstracje, jak i pracę własną dzieci.