Na łące i w puszczy, czyli jak badać wybrane gatunki zwierząt w terenie

— demonstracje, pokazy

Demonstracja sprzętu i metod wykorzystywanych podczas badań terenowych ssaków (np. klatki do odłowu przyżyciowego, sprzęt do badań telemetrycznych, fotopułapki)
– stoisko pokazowe z czaszkami i odlewami tropów,
– stoisko pokazowe z owocnikami grzybów i pieczątkami (nauka rozpoznawania),
– stoisko z mikroskopem świetlnym – nauka robienia preparatów mikroskopowych (grzyby, włosy),
– zabawa w rozpoznawanie śladów zwierząt (odciski w piaskownicy),
– kolorowanki i pieczątki ze zwierzętami dla najmłodszych,
– pokaz filmów i zdjęć z fotopułapek.