Jak wykonać profesjonalny zielnik?

— warsztaty

Temat zajęć związany jest z dokumentacją zielnikową roślin kwiatowych. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami wykonania profesjonalnego zielnika i przechowywania okazów zielnikowych, a także będą mieli możliwość samodzielnego przygotowania kilku arkuszy zielnikowych. Zajęcia będą również okazją do dyskusji na temat znaczenia prywatnych i publicznych zbiorów zielnikowych.