Różnorodność przystosowań chwastów

— warsztaty

Temat zajęć związany jest z przystosowaniami dzikich roślin kwiatowych do życia na polach uprawnych, w ogrodach i na siedliskach ruderalnych. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z pochodzeniem i różnymi przystosowaniami chwastów, a także będą mieli możliwość samodzielnego rozpoznawania wybranych gatunków chwastów, na podstawie analizy próbek zanieczyszczonego materiału siewnego. Zajęcia będą również okazją do dyskusji na temat różnych sposobów rozsiewania się chwastów oraz ich znaczenia w gospodarce człowieka.