Skamieniałości roślin- pokaz dydaktycznej kolekcji paleobotanicznej

— demonstracje, pokazy

Na oryginalnych okazach z dydaktycznej kolekcji paleobotanicznej będzie prezentowana ewolucja roślin od wyjścia na ląd w paleozoiku do czasów współczesnych. Zaprezentowane zostaną główne typy skamieniałości roślinnych, a także rośliny kopalne najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych okresów geologicznych w historii Ziemi. Prezentowane będą najczęściej znajdowane w naszym kraju skamieniałości roślinne.