Zrekonstruować życie – analiza antropologiczna szczątków kostnych

— warsztaty

Zajęcia obejmują krótki wykład, prezentujący metody określenia płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy zajęć, podzieleni na małe grupy, przy pomocy prowadzących dokonają analizy antropologicznej szkieletu.