Środowisko a zdrowie człowieka

— warsztaty

Jak badamy skutki narażenia człowieka na chemiczne zagrożenia środowiskowe?
Poznaj sprzęt laboratoryjny oraz modele i techniki badawcze.