Pasażer na gapę – pasożyty człowieka i zwierząt

— demonstracje, pokazy

Prezentacja mikroskopowych i makroskopowych preparatów pasożytów człowieka i zwierząt np. tasiemca, glisty ludzkiej, motylicy wątrobowej itp.