Życie w kropli wody

— warsztaty

Różnorodność mikroorganizmów wodnych (pierwotniaki, wrotki, wypławki, parzydełkowce itp.) – uczestnicy będą mieli możliwość własnoręcznego przygotowania preparatów mikroskopowych