Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej

— warsztaty

Poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej.