Po co nam gorączka?

— wykłady

Wykład przybliżający mechanizmy powstawania gorączki u ssaków i innych zwierząt oraz wyjaśniający znaczenie tego zjawiska w walce z patogenem.