Neurofizjologia od kuchni – rejestracja żywej tkanki mózgowej

— demonstracje, pokazy

Neurofizjologia jest nauką badającą funkcjonowanie układu nerwowego, a jej szczególną odmianą jest elektrofizjologia, zajmująca się pomiarem aktywności elektrycznej neuronów. Na zajęciach zaprezentowana zostanie technika elektrofizjologiczna in vitro – mierząca aktywność elektryczną pojedynczych neuronów w skrawku mózgu. Wyjaśnione zostanie dlaczego badania podstawowe, takie jak badania elektrofizjologiczne, są potrzebne i do czego wykorzystuje się zdobytą w ten sposób wiedzę.