Fizyczne rozmaitości

— demonstracje, pokazy

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną liczne atrakcyjne doświadczenia z różnych działów fizyki. Ich przebieg nie zawsze jest zgodny z intuicją życia codziennego.