Memristor – nowa droga do sztucznej inteligencji

— wykłady

W wykładzie zostanie omówiony memristor, który po kondensatorze, oporniku i indukcji jest czwartym dwójnikiem pasywnym a więc czwartym podstawowym elementem elektroniki. Obecnie wszystko wskazuje na to, że powstanie memistora będzie miało rewolucyjny wpływ na rozwój współczesnej elektroniki polegający nie tyle na dalszej jej miniaturyzacji, co przede wszystkim, na zmianie samej koncepcji budowania i działania neuromorficznych układów logicznych.