GPS w fizyce cząstek

— wykłady

Global Positioning System (GPS) jest obecnie najpopularniejszym systemem nawigacji satelitarnej służącym do wyznaczania położenia na powierzchni Ziemi. Analogiczna metoda jest od niedawna wykorzystywana w fizyce do wyznaczania pozycji rozpadu cząstek na fotony. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest testowanie symetrii dyskretnych, m.in. symetrii odwrócenia w czasie.