Atomy – to cząstki czy fale?

— wykłady

Otaczająca nas materia i my sami zbudowani jesteśmy z atomów – a te z kolei z protonów, neutronów i elektronów. Zazwyczaj wyobrażamy je sobie jako mikroskopijne sztywne kulki – cząstki. W pierwszej połowie XX wieku Louis de Broglie w swojej pracy doktorskiej zaproponował podejście zupełnie nieintuicyjne – opiszmy te cząstki jako… fale!
Czy takie podejście da się potwierdzić eksperymentalnie? Jakie cząstki możemy opisać przy pomocy podejścia falowego? Czy da się to podejście zastosować na przykład do człowieka? Jak przygotować atomy, żeby móc spróbować zobaczyć ich właściwości falowe?
W czasie wykładu odpowiem na te pytania, a pierwszą wskazówką niech będzie fakt, że praca doktorska de Broglie’a warta była nagrody Nobla!
Wykład z pokazami fizycznymi.