Turniej Eksperymentatorów

— warsztaty

Konkurs z nagrodami na rozwiązanie prostego problemu fizycznego i zaprezentowanie wyników przed publicznością.