Kolorowy świat minerałów

— warsztaty

Warsztaty z zakresu rozpoznawania minerałów na podstawie cech fizycznych oraz z zastosowaniem metod laboratoryjnych.