Skamieniałości – klucz do zrozumienia przeszłości

— warsztaty

Warsztaty z zakresu rozpoznawania i preparatyki skamieniałości.