Kolorowy świat gleby

— warsztaty

Warsztaty gleboznawcze przeprowadzone w Laboratoriach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tematycznie warsztaty będą dotyczyć rozpoznawania podstawowych rodzajów gleb i ich składu.