Jak drzewa mówią o przeszłości?

— warsztaty

Warsztaty geomorfologiczne przeprowadzone w Laboratoriach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tematyka dotyczy analizy dendromorfologicznej procesów działających na powierzchni Ziemi.