Niezwykła Ziemia. Mapa: z 3D do 2D

— gry i zabawy, konkursy, zabawy edukacyjne

Gry i zabawy zapoznają uczestników ze zróżnicowaniem form powierzchni Ziemi, uczą się, jak zapisywać informacje przestrzenne na mapie.