Nad poziomem morza – skutki zmiany wysokości

— warsztaty

Warsztaty zapoznające ze zmianami warunków środowiska geograficznego wraz z wysokością n.p.m. Warsztaty z wykorzystaniem sandbox – zapoznanie ze skalą hipsometryczną.