Wydział GIG – orientuj się

— gry i zabawy, konkursy, zabawy edukacyjne

Gra terenowa – poszukiwanie punktów charakterystycznych, wypełnianie kart gry i poznawanie w ten sposób budynków Wydziału.