Laboratorium matematyczne

— warsztaty

Matematyka uchodzi za naukę pozbawioną aparatu doświadczalnego, jakim dysponuje choćby chemia. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda, a narzędziem pozwalającym sprawdzić, jak działają badane przez matematyków zjawiska, są komputery. Uczestnicy zajęć za pomocą fizycznych pomocy i programów komputerowych będą mogli poznać wybrane narzędzia rachunku prawdopodobieństwa i matematyki stosowanej.