Wszechświat w zasięgu ręki

— demonstracje, pokazy

Obserwacje Drogi Mlecznej za pomocą specjalizowanego, zautomatyzowanego radioteleskopu 3m działającego w ramach programu EUHOU-MW (EUropean Hands On Universe – Milky Way). Teleskop sterowany jest zdalnie, a dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na wykonanie w bardzo prosty sposób niezwykle trudnych zadań: wyznaczenie krzywej rotacji Galaktyki (takie obserwacje są dowodem istnienia ciemnej materii) oraz wykonanie mapy Galaktyki (wyznaczenie układu ramion spiralnych). Podczas 45-minutowego spotkanie można wykonać jedno z zadań wspomagając się także danymi archiwalnymi (w razie bardzo niekorzystnej pogody użyte zostaną tylko dane archiwalne). Obserwacje poprzedzi krótki wstęp teoretyczny.