Kosmiczna pamiątka albo Poznaj Niebo (zależne od pogody)

— demonstracje, pokazy, warsztaty

Kosmiczna pamiątka (gdy dobre warunki pogodowe): samodzielne, nadzorowane wykonywanie zdjęć wybranych obiektów nieba za pomocą zautomatyzowanego teleskopu Celestron z możliwością pobrania wykonanego zdjęcia. Teleskop obsługiwany jest zdalnie. Uczestnicy będą wskazywać, jaki obiekt ich interesuje. W miarę dostępności na niebie wykonywana będzie obserwacja.
Poznaj niebo (gdy złe warunki pogodowe): nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca umożliwiającym wyznaczenie jego faz.