Podglądnij Kosmos albo Poznaj Niebo (zależne od pogody)

— demonstracje, pokazy, warsztaty

Podglądnij Kosmos (gdy dobre warunki pogodowe): wizualne obserwacje nieba za pomocą reflektora Maksutow 37 cm. Przystosowany do pokazów teleskop Maksutowa daje możliwość bezpośrednich obserwacji licznych obiektów na niebie za pomocą własnych oczu.
Poznaj niebo (gdy złe warunki pogodowe): nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca.