Prezentacja Pracowni Mikroskopii Sił Atomowej

— zwiedzanie laboratoriów

Podczas prezentacji postaramy się wprowadzić Państwa do NanoŚwiata. Zademonstrujemy w jaki sposób możemy przyglądać się obiektom mniejszym ponad 1000 razy od średnicy ludzkiego włosa! Zastanowimy się także, czy na cechy danego obiektu wpływają jedynie składniki, z których jest on zbudowany, a może także inne cechy, takie jak uporządkowanie czy sposób produkcji. Posłużymy się w tym celu mikroskopią sił atomowych, skaningowym mikroskopem elektronowym oraz spektrofotometrem IR. Kto wie, może nawet Państwo staną się naszym obiektem badawczym?