Prezentacja Pracowni Mikroskopii Konfokalnej

— zwiedzanie laboratoriów

Program zwiedzania Pracowni Mikroskopii konfokalnej obejmuje:
– krótkie wprowadzenie do zjawiska fluorescencji połączone z pokazami próbek fluorescencyjnych,
– omówienie działania mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego,
– obserwacja próbek na mikroskopie optycznym i fluorescencyjnym,
– przygotowanie przez zwiedzających preparatów mikroskopowych,
– demonstracja działania mikroskopu konfokalnego połączona z obserwacją przygotowanych preparatów.