Prezentacja Pracowni Dyfraktometrii Rentgenowskiej

— zwiedzanie laboratoriów

W trakcie wizyty w Wydziałowej Pracowni Badań Dyfrakcyjnych zwiedzającym zostanie zaprezentowany dyfraktometr rentgenowski SuperNova. Prowadzący przedstawią w formie krótkiej pogadanki budowę aparatu, czym zajmuje się rentgenowska analiza strukturalna oraz jakich informacji dostarcza naukowcom. Przedstawione zostaną także kamienie milowe w historii rozwoju krystalografii. Prezentacji towarzyszyć będzie pokaz slajdów ilustrujących wykładane treści.