Prezentacja Pracowni Mikroskopii Elektronowej

— zwiedzanie laboratoriów

Zwiedzanie Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej obejmować będzie prezentację pracowni przygotowywania próbek do pomiarów mikroskopowych, przykładową demonstrację preparatyki próbki i metody jej plazmowego oczyszczania, krótkie wprowadzenie multimedialne do mikroskopii elektronowej i stowarzyszonych technik pomiarowych, demonstrację pomiarów mikroskopowych oraz omówienie rodzaju informacji jakie można przy pomocy mikroskopii elektronowej otrzymywać.