Wycieczka po nowym budynku Wydziału Chemii UJ

— zwiedzanie laboratoriów

Nowy budynek Wydziału Chemii UJ to jeden z najnowocześniejszych budynków tego typu w Europie. Podczas wycieczki zwiedzający będą mogli nie tylko zobaczyć różne pomieszczenia w budynku, ale także dowiedzieć się wielu szczegółów, z których zwykle nie zdajemy sobie sprawy. Zwiedzanie rozpocznie się w holu głównym, następnie zaprezentowane zostaną wybrane laboratoria kursów podstawowych (B+1). Po zwiedzeniu laboratoriów studenckich nastąpi przejście przez mały zielony dach do segmentu A+1 gdzie zwiedzający zobaczą małe sale audytoryjne i wybraną sale seminaryjną. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe grupa będzie miała okazje podziwiać zielony dach znajdujący się nad segmentem A. Po zejściu z zielonego dachu nastąpi przejście segmentem C+1, gdzie zwiedzający zobaczą wybrany pokój pracowniczy a następnie udadzą się do laboratoriów Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego znajdujących się w segmencie E+1. Powrót do holu głównego przez segment F+2, gdzie nastąpi krótki przystanek w wybranym laboratorium Zakładu Chemii Organicznej.