Czy atomy można zobaczyć – mikroskopia elektronowa

— wykłady

Mikroskopia elektronowa jest zaawansowaną metodą obrazowania kształtu, rozmiarów, struktury i składu chemicznego ciał stałych (materiałów) w skali mikro- nano- i pikometrycznej, która do obrazowania zamiast światła wykorzystuje zogniskowaną wiązkę elektronową. Pozwala to na kolosalne zwiększenie zdolności rozdzielczej mikroskopu, umożliwiające obserwację morfologii z rozdzielczością atomową. Innym istotnym rodzajem informacji uzyskiwanej za pomocą mikroskopu elektronowego jest obraz dyfrakcyjny, na podstawie którego można ustalić skład fazowy (strukturę krystalograficzną) badanych próbek. Korzystając z stowarzyszonych technik spektroskopowych takich jak spektroskopia EDS/EDX informację morfologiczną i strukturalną można uzupełnić mapowaniem składu pierwiastkowego. W trakcie wykładu na wybranych przykładach omówione zostaną podstawy mikroskopii elektronowej, rodzaje uzyskiwanej informacji oraz podstawy interpretacji wyników.