Wystawa pt. Badania naukowe i współpraca międzynarodowa Wydziału Chemii UJ

— wystawa

Wystawa przestawi główne kierunki badań badań naukowych prowadzonych aktualnie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze szczególnym naciskiem na badania prowadzone we współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi z różnych zakątków Europy i Świata.