Ocena stanu odżywienia w oparciu o wyniki pomiarów i wskaźników antropometrycznych.

— pomiary, warsztaty

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (wydruk z badania). Przeprowadzanie pomiarów antropometrycznych (wysokość i masy ciała, obwody pasa i bioder, siła mięśni ramienia).
Udzielanie wskazówek żywieniowych dotyczących utrzymania lub redukcji masy ciała.