Pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka

— wykłady

Prezentacja multimedialna uwzględniająca aktualne informacje dotyczące znaczenia dla zdrowia prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz wody w organizmie.