Cząstki, krople i pęcherze – przepływy wielofazowe wokół nas

— wykłady

Przepływy wielofazowe występują powszechnie w przyrodzie i technice. Ich podstawową cechą jest obecność co najmniej dwóch faz. Na wykładzie scharakteryzowane zostaną różne rodzaje przepływów wielofazowych, ich występowanie naturalne oraz przykłady zastosowania przemysłowego.

wykładowca: dr hab. inż. Katarzyna Bizon