„Też bym chciał złoty strzał” – dlaczego NIE warto sięgać po narkotyki?

— wykłady

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchacza z definicją narkotyku, uzależnienia, objawu abstynencji czy tolerancji. Zostanie zaprezentowany podział narkotyków ze względu na postać i drogę podania. Omówione zostaną popularne środki psychostymulujące włącznie z efektem jaki wywołują na człowieka a także skutki uboczne podczas długotrwałego ich zażywania.

wykładowca: mgr inż. Damian Kułaga