Pokazy pirotechniczne

— demonstracje, pokazy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu pokazów pirotechnicznych wynikający z możliwości organizacyjnych, zaangażowania uczestników oraz warunków atmosferycznych.