Akredytowane Laboratorium Analiz Śladowych

— zwiedzanie laboratorium

Akredytowane Laboratorium Analiz Śladowych prowadzi rutynowe oznaczenia szkodliwych związków chemicznych takich jak dioksyny i im podobnych w żywności, paszach i w środowisku. Zwiedzanie pozwoli na zapoznanie się z metodami przygotowania próbek do analiz ultraśladowych oraz nowoczesną aparaturą analityczną przeznaczoną do wykonywania takich oznaczeń.