Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

— zwiedzanie laboratorium

Skaningowy mikroskop elektronowy jest zaawansowanym technicznie urządzeniem badawczym umożliwiającym szczegółowe badanie różnorodnych obiektów w dużych powiększeniach – nawet do kilkaset tysięcy razy, dostarczając unikalnych i cennych informacji o powierzchni, morfologii, strukturze czy składzie chemicznym badanych materiałów. W ramach zwiedzania laboratorium zaprezentujemy pracę mikroskopu na przykładzie wybranych materiałów. Ponadto uczestnicy pokazów zapoznają się z zasadą działania elektronowego mikroskopu skaningowego a także z metodyką przygotowywania próbek zależnie od natury badanego obiektu.