Wielka ekspansja – spienianie poliuretanów

— warsztaty

W ramach wielkiej ekspansji realizowany będzie pokaz związany z otrzymywaniem materiałów piankowych. W tym celu zostanie przedstawiony krótki wstęp teoretyczny dotyczący samych materiałów poliuretanowych i ich zastosowania w produktach codziennego użytku, a następnie zostaną wykonane próby laboratoryjne otrzymywania materiałów spienionych w postaci sztywnej i/lub elastycznej pianki poliuretanowej, które będą ekspandowane w różnych formach.