Sole w naszym otoczeniu. Reakcje analityczne. Katalizatory: rozkład perhydrolu. Chemiluminescencja.

— eksperymenty

Poznajemy sole towarzysząc e nam każdego dnia w naszym otoczeniu: chlorek sodu, azotan(V) potasu, wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, węglan wapnia. Przeprowadzimy badanie właściwości soli dostępnych w gospodarstwie domowym. Wykrywanie chlorku sodu i wodorowęglanu wapnia w wodzie oraz rozkład termiczny wodorowęglanu sodu i wodorowęglanu amonu
Poznamy reakcje analityczne – strącanie barwnych osadów soli. (suchy lód + Ca(OH)2 ) oraz zasady działania katalizatorów na przykładzie rozkładu perhydrolu. Zjawisko chemiluminescencji.