Warsztaty astronomiczne dla dzieci

— warsztaty

W czasie warsztatów dzieci będą miały okazję wykonać samodzielnie zegar słoneczny oraz model krateru
księżycowego z masy solnej. Osoby, które będą prowadziły zajęcia warsztatowe udzielą pomocy w ich
wykonaniu oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące tematu warsztatów.