Pisanie atomami, manipulowanie pojedynczymi atomami

— wykłady

wykładowca: dr hab. Hoa Kim Ngan NHU-TARNAWSKA